Qua quá trình đánh giá và xếp loại giáo viên, chúng tôi nhận thấy rằng vẫn còn một số giáo viên chưa đạt Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

Lâu nay các trường Tiểu học đã thực hiện việc bồi dưỡng giáo viên nhưng kết quả chưa được như mong muốn. Bồi dưỡng giáo viên là một quá trình tổng hợp nhiều hình thức, nhiều cách thức và thường xuyên mới có kết quả.

Một góc độ đáng bàn về bồi dưỡng giáo viên đạt Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo hướng phát huy nội lực (năng lực, trí tuệ, công sức của chính những giáo viên và tập thể giáo viên dưới sự tổ chức hoạt động thường xuyên có khoa học của Ban giám hiệu đối với giáo viên và tập thể giáo viên).  

Để phát huy được yếu tố nội lực trong bồi dưỡng giáo viên, Ban giám hiệu nhà trường phải có nhận thức đúng về mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh, tập thể sư phạm trong quá trình giảng dạy và giáo dục và từ đó mà tiến hành tổ chức hoạt động bồi dưỡng thích hợp. Sự phong phú của tập thể sư phạm được tạo nên từ sự phong phú của giáo viên. Để bồi dưỡng giáo viên đạt Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, theo chúng tôi, Ban giám hiệu phải tổ chức hoạt động khoa học cho giáo viên. Phải làm cho mọi giáo viên hứng thú đọc sách, bởi vì nguồn phong phú về mặt trí tuệ của tập thể sư phạm. Ban giám hiệu phải luôn quan tâm xây dựng thư viện nhà trường và thư viện cá nhân của giáo viên. Trong thư viện, ngoài chương trình, sách giáo khoa, sách hướng dẫn giảng dạy còn cần có những loại sách tham khảo, những tạp chí liên quan đến chuyên môn. Nơi có điều kiện, Ban giám hiệu nên xây dựng thư viện điện tử và mạng Internet.

Nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt tổ khối chuyên môn, dưới sự chỉ đạo của Ban giám hiệu, tổ khối chuyên môn hoạt động theo một thời khoá biểu định sẵn. Nội dung sinh hoạt, tổ trưởng thông qua các tiết dạy trong tuần, từng thành viên tiến hành nghiên cứu và thảo luận ghi ra giấy. Nêu định hướng của cá nhân trước nhóm về các hoạt động dạy học và hình thức dạy học, trọng tâm của tiết dạy đó. Việc tự học tập, tự bồi dưỡng thông qua dự giờ, thao giảng, thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn tổ khối là thực tế sinh động và hiệu quả nhất.Tổ chức đúc rút kinh nghiệm và viết sáng kiến kinh nghiệm, việc đúc rút kinh nghiệm và viết sáng kiến kinh nghiệm lúc đầu do Ban giám hiệu và những giáo viên có kinh nghiệm tiến hành và sẽ mở rộng dần trong tập thể sư phạm. Sau đó Hội đồng khoa học nhà trường lựa chọn ra những sáng kiến tốt nhất để tổ chức thực hiện nhằm đưa sáng kiến vào phục vụ thực tiễn giảng dạy.  

Tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên về một chuyên đề nào đó, như kiến thức về các môn học, phương pháp và hình thức dạy học, kiến thức về Tin học, Ngoại ngữ...   Có chế độ luân phiên bồi dưỡng nâng cao trình độ kiến thức và nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên là việc làm cần thiết. Song chỉ có thế chưa đủ, theo chúng tôi, Ban giám hiệu có vai trò hết sức quan trọng trong việc bồi dưỡng giáo viên bằng con đường thường xuyên phát huy nội lực của chính giáo viên và tập thể sư phạm. Với phương châm “năng nhặt chặt bị”; mỗi giáo viên phải thực sự cầu thị, làm được điều đó chúng tôi tin rằng giáo viên sẽ đạt Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học như chúng ta mong đợi.

Phòng Giáo dục
28/03/2012